Aansprakelijkheid

Dating Websolutions handelend onder de naam en gelijkgesteld met de bedrijfsnaam PC Media Services verklaard het volgende:

Artikel 7 - Aansprakelijkheid Dating Websolutions of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de programmatuur, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dating Websolutions.


Software Pakket Beginners, Standaard, Uitgebreid en professional: U bestelt een datingsysteem bij ons, betaalt direct via ideal en nadat de betaling bij ons binnen is kunt u deze pakketten via een downloadlink ophalen, tenzij u voor installatie heeft betaald. Mocht U na aankoop besluiten dat U deze software toch eigenlijk niet wilde bestellen, niet wilt of kunt gebruiken , veronderstellen dat dit iets anders was of zelfs veronderstellen dat de software geruild kan worden, of geretourneerd: Nee dit kan niet. Dit kunt u beter bedenken voordat u iets besteld. De wet kopen op afstand om zo binnen 7 dagen uw geld terug te krijgen geldt ook niet voor software....


Op maat gemaakte systemen met custom design en programmeer aanpassingen vereisen altijd een vooruitbetaling van minimaal 50 % van de totale factuursom.