Licenties


Dating Websolutions handelend onder de naam en gelijkgesteld met de bedrijfsnaam PC Media Services verklaard het volgende:
Artikel 3 - Gebruikslicentie
Licentie: Het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.
3.1 Dating Websolutions verleent aan gebruiker licentie tot gebruik van de programmatuur. Dating Websolutions verkoopt aan gebruiker de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd.
3.2 Het in Artikel 3.1 bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is gebonden aan de website waar de licentienemer de licentie aan verbondenheeft.
3.3 Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen.